Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Hàn Băng Kiếm Hoàn Sinh

Một thanh kiếm lấp lánh được mang theo bởi những người theo dõi Scruug. Nó khá lạnh khi chạm vào. Khi sử dụng vũ khí này, bạn sẽ bắt đầu trận chiến với lá chắn được kích hoạt tự động.

Ngoại lai
Bậc: ★10
Độ hiếm: Thường gặp
Có thể sử dụng bởi: Class Đấu sĩ
Địa điểm: Vũ khí
Tấn công: 271
Năng lượng: 184
Nhanh nhẹn: 48
Lá chắn: 6%
Luck Bonus: +3%
Ward Start: +5 turns
Số lỗ khảm nạm: 3

Gây ra:

Đóng băng
Thối rữa

Rơi ra từ:

Ebon Scruug Hoàn Sinh

Vật liệu nâng cấp:

Thuỷ thạch
Đá cổ ngữ
Đá
← Trở lại