Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Nhẫn Hoàn Sinh

Một chiếc nhẫn bị nguyền rủa của Fafnir Hoàn Sinh. Tăng sức tấn công và sức mạnh phép thuật nhưng kẻ đeo nó sẽ phải đánh đổi thọ mệnh của chính mình.

Bậc: ★10
Độ hiếm: Sử thi
Có thể sử dụng bởi: Tất cả các class
Địa điểm: Trang sức
Tấn công: 100
Ma thuật: 100
Phòng thủ: -200
Kháng phép: -200

Rơi ra từ:

Fafnir
← Trở lại