Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Rìu Oxen Hoàn Sinh

Một sự kết hợp giữa rìu và khiên của Behemoth hùng mạnh. Các đòn tấn công với sức mạnh của nó có thể làm giảm tạm thời khả năng phòng thủ của đối thủ.

Bậc: ★9
Độ hiếm: Hiếm
Có thể sử dụng bởi: Class Đấu sĩ
Địa điểm: Vũ khí
Tấn công: 192
Phòng thủ: 232
Lá chắn: 21%
Số lỗ khảm nạm: 6
Dùng hai tay

Khả năng: Phòng vệ III
Tạm thời tăng khả năng phòng vệ và cấp lá chắn thêm 5 lượt.

Gây ra:

T. Thủ ↓

Rơi ra từ:

Behemoth

Vật liệu nâng cấp:

Thép cứng
← Trở lại