Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Sách ma thú Hoàn Sinh

Một cuốn sách kể lại những câu chuyện bị nguyền rủa của Fafnir. Tăng kinh nghiệm kiếm được đánh đổi bằng các chỉ số của bạn.

Bậc: ★10
Độ hiếm: Sử thi
Có thể sử dụng bởi: Tất cả các class
Địa điểm: Trang sức
Tấn công: -125
Ma thuật: -125
Phòng thủ: -125
Kháng phép: -125
HP: -200
Năng lượng: -200
Phần thưởng king nghiệm: +75%

Rơi ra từ:

Fafnir
← Trở lại