Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Gươm sương mù Hoàn Sinh

Một lưỡi kiếm đầy u ám, bí ẩn. Nó có thể đưa đối thủ vào giấc ngủ.

Bậc: ★10
Độ hiếm: Sử thi
Có thể sử dụng bởi: Class Đấu sĩ
Địa điểm: Vũ khí
Tấn công: 290
Phòng thủ: -48
Kháng phép: -48
Chí mạng: 1%
Số lỗ khảm nạm: 2
Hắc ám

Gây ra:

Ngủ

Rơi ra từ:

Sluagh

Vật liệu nâng cấp:

Đá sương mù
← Trở lại