Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Nón trùm Lero bị nguyền rủa Hoàn Sinh

Nón trùm đầu của Lero, Thần tập sự của nhà Fomoria ở Wintara. Lero, chưa trải sự đời, trẻ trung và khá nóng nảy, đã nhanh chóng gục ngã trong cuộc xâm lược của Morrigan. Khi mặc vật phẩm này, các phép bổ trợ do người đeo nó tạo ra có thể chuyển sang đồng đội trong nhóm. Ngoài ra, các hiệu ứng trạng thái tích cực sẽ tồn tại lâu hơn.

Ngoại lai
Bậc: ★10
Độ hiếm: Hiếm
Có thể sử dụng bởi: Pháp sư
Địa điểm: Head
Phòng thủ: -100
Kháng phép: 262
Lá chắn: 3%
thời hạn buff: +20%
Ally Effect Chance: +15%
Số lỗ khảm nạm: 4

Miễn nhiễm:

Đóng băng

Rơi ra từ:

Lero bị Nguyền Hoàn Sinh

Vật liệu nâng cấp:

Bạc
Mythril
Xương
← Trở lại