Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Dao găm Balor Hoàn Sinh

Dao găm thường được mang theo làm vũ khí của những lính quỷ. Có cơ hội đốt cháy và khiến đối thủ chảy máu.

Bậc: ★7
Độ hiếm: Hiếm
Có thể sử dụng bởi: Class đạo tặc
Địa điểm: Vũ khí
Tấn công: 165
Ma thuật: 65
Nhanh nhẹn: 20
Số lỗ khảm nạm: 2
Lửa

Gây ra:

Rỉ máu
Cháy

Rơi ra từ:

Cerberus

Vật liệu nâng cấp:

Quặng Quỷ tính
← Trở lại