Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Ankh Hoàn Sinh

Một quyền trượng cổ quái lạ lùng. Có vẻ như nó có thể dùng phép thuật và cũng được sử dụng như một vũ khí.

Bậc: ★7
Độ hiếm: Hiếm
Có thể sử dụng bởi: Tất cả các class
Địa điểm: Vũ khí
Tấn công: 150
Ma thuật: 150
Số lỗ khảm nạm: 2

Rơi ra từ:

Pharaoh thất lạc

Vật liệu nâng cấp:

Đá cổ đại
← Trở lại