Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Kiếm Arch-Rune

Thanh gươm của spellsword.

Bậc: ★7
Độ hiếm: Sử thi
Có thể sử dụng bởi: Class Đấu sĩ
Địa điểm: Vũ khí

✓ Có thể thấy trong đấu trường
Tấn công: 140
Ma thuật: 140
Kháng phép: 80

Vật liệu nâng cấp:

Đại linh hồn
Đá cổ ngữ
← Trở lại