Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Mũ bảo vệ Arch-Rune

Áo giáp thần bí có khả năng phòng thủ ma thuật cao cấp.

Bậc: ★7
Độ hiếm: Hiếm
Có thể sử dụng bởi: Class Đấu sĩ
Địa điểm: Head

✓ Có thể thấy trong đấu trường
Phòng thủ: 45
Kháng phép: 140

Vật liệu nâng cấp:

Đá cổ ngữ
Linh hồn
← Trở lại