Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Mũ bảo vệ Arch-Rune đã được ban phước

Áo giáp thần bí có khả năng phòng thủ ma thuật cao cấp.

Ngoại lai
Bậc: ★9
Độ hiếm: Hiếm
Có thể sử dụng bởi: Class cận chiến
Địa điểm: Head
Phòng thủ: 45
Kháng phép: 230

Rơi ra từ:

Thầy pháp Trevelyan Hoàn Sinh

Vật liệu nâng cấp:

Đá rune hoàn hảo
← Trở lại