Begivenheter
Oppdateringer
Kodeks
Blog
Varer
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Mystiske Piler

Et pilkogger fortryllet med Annwyns magi. Med disse pilene i hånden kan du forårsake mange statuseffekter på motstanderen i bytte mot Gardering.

Klasse: ★5
Sjeldenhet: Berømt
Brukbar av: Alle klasser
Plassering: Annenhånds

✓ Funnet i arenaen
Angrep: 24
Magimotstand: 3
Gardering: -50%

Evne: Volley II
Gjør skade tre ganger, få Gardering i 2 runder og sjanse for å øke smidighet midlertidig.

Forårsaker:

Brennende
Frosset
Paralysert
Råtning

Oppgraderingsmaterialer:

Sølv
Runestein
Treverk
← Gå tilbake