Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Mũ Gạc

Chiếc mũ đội đầu đặc biệt này không mang lại nhiều khả năng bảo vệ, nhưng rất thích hợp cho việc khảm nạm.

Bậc: ★5
Độ hiếm: Hiếm
Có thể sử dụng bởi: Tất cả các class
Địa điểm: Head

✓ Có thể thấy trong đấu trường
Phòng thủ: 62
Kháng phép: 62
Số lỗ khảm nạm: 3

Vật liệu nâng cấp:

Da thú
Sắt
Xương
← Trở lại