Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Đoản kiếm Annwn

Một lưỡi kiếm cong độc đáo, được thiết kế đặc biệt để thoát khỏi sự phòng thủ của đối thủ.

Bậc: ★8
Độ hiếm: Thường gặp
Có thể sử dụng bởi: Class đạo tặc
Địa điểm: Vũ khí
Tấn công: 178
Nhanh nhẹn: 24
Số lỗ khảm nạm: 2
Phức hệ

Gây ra:

T. Thủ ↓

Vật liệu nâng cấp:

Mythril
Gỗ
← Trở lại