Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Discord
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
由社区翻译
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Rapier Annwn

Đoản kiếm của Gwyn, cựu vương của Annwn. Loại vũ khí này có thể tạm thời làm suy yếu đối thủ một cách dễ dàng.
Bậc: ★9
Độ hiếm: Common
Tấn công: 214
Nhanh nhẹn: 30
Số lỗ khảm nạm: 2
Arcane

Gây ra:

T. Thủ ↓
T. Công ↓
T. Phép ↓
T. Kháng ↓

Miễn nhiễm:

Choáng

Vật liệu nâng cấp:

Adamantine
← Trở lại