Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Đá cổ đại

Một viên đá vô cùng cổ xưa, dùng để nâng cấp vũ khí.

Bậc: ★3
Độ hiếm: Thường gặp
Có thể sử dụng bởi: Tất cả các class

Rơi ra từ:

Pharaoh thất lạc
Pharaoh thất lạc
Người xương đáng sợ
Sphinx Cub
Sphinx Kit
Stonewarg
Stonewarg
Perseus cao quý
Perseus thần thánh
← Trở lại