Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Discord
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Ủng cổ đại

Một đôi ủng dường như bất tử nhưng vẫn còn nguyên sơ.
Bậc: ★4

✓ Có thể thấy trong rương
Phòng thủ: 25
Kháng phép: 62

Rơi ra từ:

Lich

Vật liệu nâng cấp:

Hắc thạch
← Trở lại