Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Khiên Alpha Myrddin

Một di tích của bộ sưu tập lập dị của Merlin.

Ngoại lai
Bậc: ★5
Độ hiếm: Sử thi
Có thể sử dụng bởi: Tất cả các class
Địa điểm: Vũ khí phụ
HP: 88
Lá chắn: 16%
Thấu thị: 25

Rơi ra từ:

Merlin Hoàn Sinh
Merlin sa ngã

Vật liệu nâng cấp:

Đá rune hoàn hảo
← Trở lại