Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Mũ của Aldon

Cái mũ của Aldon, kẻ lập dị. Sự cân bằng của Aldon chưa bao giờ bị chùn bước, không thể không bị choáng váng khi đội chiếc mũ này.

Bậc: ★2
Độ hiếm: Thường gặp
Có thể sử dụng bởi: Class đạo tặc
Địa điểm: Head
Phòng thủ: 35
Kháng phép: 8
Thấu thị: 6

Miễn nhiễm:

Choáng

Vật liệu nâng cấp:

Da thuộc
← Trở lại