Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Nón trùm Acolyte

Một chiếc nón trùm đầu đầy bụi bặm của một tín đồ của Mammon.

Bậc: ★10
Độ hiếm: Thường gặp
Có thể sử dụng bởi: Pháp sư
Địa điểm: Head

✓ Có thể thấy trong rương
Phòng thủ: 95
Kháng phép: 242

Rơi ra từ:

Thầy tế Mammon

Vật liệu nâng cấp:

Bạc
Đá cổ ngữ
Da thuộc
← Trở lại