Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Giáp Abyssal

Bộ giáp hạng nặng do Apollyon, kẻ thần bí bị đày ải ở Balor, chế tạo. Apollyon tìm cách phá hủy các vùng đất để ngăn chặn sự kiện sa ngã, nhưng bị lưu đày vì những hành động dị giáo của mình.

Bậc: ★9
Độ hiếm: Hiếm
Có thể sử dụng bởi: Class Đấu sĩ
Địa điểm: Torso
Tấn công: 12
Ma thuật: 12
Phòng thủ: 220
Kháng phép: 55
HP: 60
Lá chắn: 3%
Số lỗ khảm nạm: 2
Phức hệ

Rơi ra từ:

Apollyon

Vật liệu nâng cấp:

Quặng Realm
← Trở lại