Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Aaru Hood

Armor of Thronemaker Ptah.

Ngoại lai
Bậc: ★8
Độ hiếm: Sử thi
Có thể sử dụng bởi: Pháp sư
Địa điểm: Head
Ma thuật: 28
Phòng thủ: -130
Kháng phép: -130
Năng lượng: 20
Số lỗ khảm nạm: 4

Miễn nhiễm:

Nguyền rủa

Rơi ra từ:

Thronemaker Ptah

Vật liệu nâng cấp:

Bạch kim
Bạc
← Trở lại