Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Aaru Garb

Armor of Thronemaker Sekhmet. It will grant your follower or summons the ability to use the skill "Exploit II".

Ngoại lai
Bậc: ★7
Độ hiếm: Sử thi
Có thể sử dụng bởi: Class đạo tặc
Địa điểm: Torso
Phòng thủ: 110
Kháng phép: 70
Nhanh nhẹn: 30
Lá chắn: 2%
+Exploit II
Số lỗ khảm nạm: 4

Miễn nhiễm:

Nguyền rủa

Rơi ra từ:

Thronemaker Sekhmet

Vật liệu nâng cấp:

Bạch kim
Bạc
← Trở lại