Begivenheter
Oppdateringer
Kodeks
Blog
Varer
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Aaru Boots

Armor of Thronemaker Sekhmet. When wearing these leggings, one will often be granted temporary dexterity or critical strike chance in battle.

Eksotisk
Klasse: ★7
Sjeldenhet: Berømt
Brukbar av: Tyveklasser
Plassering: Bein
Forsvar: 110
Magimotstand: 70
Smidighet: 30
Kritisk: 2%
Gardering: 2%
Utsmykningsplasser: 4

Gir:

T. Dex ↑ (15%)
T. Crit ↑ (15%)

Immuniteter:

Forbannet

Mottas fra:

Thronemaker Sekhmet

Oppgraderingsmaterialer:

Platinum
Sølv
Silke
← Gå tilbake