Begivenheter
Oppdateringer
Kodeks
Blog
Varer
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Krigshest

En mektig hest. Den kan hjelpe i kamp med offensive ferdigheter og øke smidigheten din.
Familie: Dyr
Sjeldenhet: Historisk
Klasse: ★7

Buffsjanse
5
Sjanse for trylleformel
7

Ferdigheter:

Hurtighet
Nedtråkk
Nådeløst Angrep

Bestialsk Bånd:

Nivå 1: Presisjon: +7%
Nivå 2: Bonded Attack (12%), Bonded Dexterity (7%)
Nivå 3: Bonded Attack (12%), Bonded Dexterity (15%)
← Gå tilbake