Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Slime hắc ám

Một con Slime bóng tối đen kịt. Nó có thể làm mù đối thủ của bạn và sử dụng ma thuật hác ám.
Chủng loại: Phép thuật
Độ hiếm: Khá hiếm
Bậc: ★5

Xác xuất dùng hiệu ứng bất lợi
5
Xác xuất dùng kỹ năng
5

Kỹ năng:

Bom khói
Ác mộng

Liên kết sử ma:

Cấp độ 1: Elemental Weaknesses: +15%
Cấp độ 2: T. Phép ↑ (7%), T. Phép ↑↑ (2%)
Cấp độ 3: Bonded Mana (12%), Bonded Magic (20%), +Ability: Bolt Volley
← Trở lại