Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Gilgamesh Ursa / Gallia Ursa

Một Gilgamesh đã vươn tới những vì sao. Nó cũng có thể sử dụng thiết bị của đạo tặc.
Bậc: ★10

Yêu cầu cần thiết:

Gilgamesh / Gallia

Kỹ năng:

Chém ngang III (Cấp độ 230)
Trảm chéo III (Cấp độ 230)
Phản công III (Cấp độ 230)
Ursa Thống Kích (Cấp độ 235)

Kỹ năng:

Đại Khiên xứ Avalon
Chỉ số của bạn tăng lên khi bạn đánh bại kẻ dịch cuồng nộ hoặc Hoàn Sinh.
Từ chối tử thần
Bạn có cơ hội thoát khỏi tử thần trong trận chiến.
Kiên định II
Bạn có khả năng ít bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng xấu.
Chuyển dẫn lá chắn
Năng lượng được hồi lại khi lá chắn chịu sát thương.
Collateral Damage IV
You swing your weapon quite flawlessly. Attacks have an additional chance to hit for an extra 30 percent damage to any opponent in battle.
Ursa
Bạn sử dụng vũ khí 2 tay hiệu quả hơn và bạn thường xuyên có thể phản đòn trong trận chiến. Nhưng bạn sẽ bắt đầu với ít lá chắn hơn.
← Trở lại