Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Sorcerer / Sorceress

Một pháp sư thậm chí còn mạnh hơn, luyện tập ma thuật bóng tối và ánh sáng. Có thể sử dụng quyền trượng và áo choàng.
Bậc: ★3
Giá: 50,000 orn

Yêu cầu cần thiết:

Archmage / Phù thuỷ
Warlock
Pháp sư Băng

Kỹ năng:

Khiên phép II (Cấp độ 50)
Thiện chí (Cấp độ 50)
Ác mộng (Cấp độ 65)
Tin cậy (Cấp độ 65)
Hoả ngục (Cấp độ 75)
Hàn hà (Cấp độ 75)
Lôi đình (Cấp độ 75)
Đại địa chấn (Cấp độ 75)

Kỹ năng:

Tiết kiệm năng lượng
Phép thuật tốn ít năng lượng hơn 5%.
Năng lượng bộ
Bạn phục hồi khi di chuyển. Người chơi của bạn sẽ phục hồi năng lượng khi đi bộ.
← Trở lại