Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Attuner

Một Triệu Hồi Sư thực tập của Elysium. Triệu Hồi Sư bản thân họ không quá mạnh mẽ, nhưng có thể triệu hồi các triệu hồi thú khác tham gia vào trận chiến. Triệu Hồi Sư có thể đeo trang bị của pháp sư nhưng không thể mang theo sử ma.
Bậc: ★7

Kỹ năng:

Triệu hồi Warg (Cấp độ 150)
Khế ước máu (Cấp độ 150)
Triệu hồi Rồng (Cấp độ 155)
Triệu hồi Slime (Cấp độ 155)
Triệu hồi Colossus (Cấp độ 170)
Khế ước sự sống (Cấp độ 170)
Triệu hồi Hydra (Cấp độ 175)

Kỹ năng:

Tinh hoa kết hợp
Khi bắt đầu trận chiến, kỹ năng triệu hồi đầu tiên trong khung kỹ năng của bạn sẽ được sử dụng.
Chỉ dẫn của Elysian
Các thực thể được triệu hồi sẽ theo bạn từ tầng này qua tầng khác trong hầm ngục.
Triệu Hồi Sư Thực Tập
Các triệu hồi thú sẽ mạnh hơn một chút.
Tiểu đoàn
Khi bị tấn công trong trận chiến, các triệu hồi thú được bạn triệu hồi sẽ có khả năng bảo vệ bạn khỏi sát thương.
← Trở lại