Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Gladiator

Một phiên bản thay thế của class Adept. Mua class này để ủng hộ trò chơi và nhận được một diện mạo thay thế.
Bậc: ★4

Yêu cầu cần thiết:

Adept

Kỹ năng:

Tốc kích II (Cấp độ 75)
Song kích II (Cấp độ 80)
Rào chắn II (Cấp độ 85)
Cuồng kích II (Cấp độ 90)
Tam kích II (Cấp độ 100)

Kỹ năng:

Dược sư
Bạn là một bậc thầy về cách sử dụng vật phẩm. Các dược phẩm hồi phục sẽ phục hồi thêm 25% máu và năng lượng.
Đánh chí mạng
Bạn có một cách để đánh chí mạng.
Kinh nghiệm bước
Bạn sẽ nhận được thêm kinh nghiệm khi đi bộ.
← Trở lại