Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Augur

Một phiên bản thay thế của class Mystic. Mua lớp này để ủng hộ trò chơi và nhận được một diện mạo thay thế.
Bậc: ★4

Yêu cầu cần thiết:

Mystic

Kỹ năng:

Bóng tối (Cấp độ 75)
Giật III (Cấp độ 75)
Dao găm phép (Cấp độ 80)
Mũi tên phép (Cấp độ 85)
Bóng tối II (Cấp độ 90)
Đa ma pháp kích (Cấp độ 100)

Kỹ năng:

Dược sư
Bạn là một bậc thầy về cách sử dụng vật phẩm. Các dược phẩm hồi phục sẽ phục hồi thêm 25% máu và năng lượng.
Tiết kiệm năng lượng
Phép thuật tốn ít năng lượng hơn 5%.
Kinh nghiệm bước
Bạn sẽ nhận được thêm kinh nghiệm khi đi bộ.
← Trở lại