Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Conjuror / Conjuress

Một phiên bản thay thế của Class Sorcerer. Mua Class này để ủng hộ trò chơi và nhận được một diện mạo thay thế.
Bậc: ★3

Kỹ năng:

Khiên phép II (Cấp độ 50)
Thiện chí (Cấp độ 50)
Ác mộng (Cấp độ 65)
Tin cậy (Cấp độ 65)
Hoả ngục (Cấp độ 75)
Hàn hà (Cấp độ 75)
Lôi đình (Cấp độ 75)
Đại địa chấn (Cấp độ 75)

Kỹ năng:

Chuyển dẫn năng lượng
Bạn có xác xuất khả năng dùng kỹ năng hoặc phép thuật có thể không tiêu tốn năng lượng.
Tiết kiệm năng lượng
Phép thuật tốn ít năng lượng hơn 5%.
← Trở lại