Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Majestic

Một người phục vụ hoàng gia của vương quốc Annwn, có kỹ năng tấn công nguyên tố. Nó có thể sử dụng bất kỳ trang bị nào họ chọn.
Bậc: ★5
Giá: 250,000 orn

Yêu cầu cần thiết:

Adept
Mystic

Kỹ năng:

Hoả kích II (Cấp độ 100)
Băng kích II (Cấp độ 100)
Địa kích II (Cấp độ 100)
Lôi kích II (Cấp độ 100)
Củng cố III (Cấp độ 105)
Hắc kích II (Cấp độ 110)
Thánh kích II (Cấp độ 110)
Hấp huyết kích II (Cấp độ 125)
Tạp kích II (Cấp độ 125)
Phức liên kích (Cấp độ 125)

Kỹ năng:

Ánh sáng bất diệt
Bạn vĩnh viễn toả ra vầng hào quang rạng rỡ, tăng chỉ số của bạn theo thời gian.
Đánh chí mạng
Bạn có một cách để đánh chí mạng.
Collateral Damage II
You swing your weapon quite recklessly. Attacks have an additional chance to hit for an extra 20 percent damage to any opponent in battle.
← Trở lại