Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Lancer

Một class thiên về tất cả trừ ma thuật. Có thể sử dụng trang bị của cả sát thủ và đấu sĩ.
Bậc: ★4

Kỹ năng:

Iron Pauldrons (Cấp độ 75)
Iron Greaves (Cấp độ 75)
Song kích II (Cấp độ 80)
Rào chắn II (Cấp độ 85)
Tam kích II (Cấp độ 100)

Kỹ năng:

Collateral Damage
You swing your weapon quite recklessly. Attacks have an additional chance to hit for an extra 15 percent damage to any opponent in battle.
Dược sư
Bạn là một bậc thầy về cách sử dụng vật phẩm. Các dược phẩm hồi phục sẽ phục hồi thêm 25% máu và năng lượng.
Đánh chí mạng
Bạn có một cách để đánh chí mạng.
← Trở lại