Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Warlock

Purchase this class to support the game and gain an alternative sprite and passives.
Bậc: ★2

Kỹ năng:

Cường hoá ma pháp (Cấp độ 20)
Khiên phép (Cấp độ 20)
Hấp thụ (Cấp độ 40)
Câm lặng (Cấp độ 40)
Mưa sao sa (Cấp độ 50)
Bão tuyết (Cấp độ 50)
Bão sấm (Cấp độ 50)
Động đất (Cấp độ 50)

Kỹ năng:

Năng lượng bộ
Bạn phục hồi khi di chuyển. Người chơi của bạn sẽ phục hồi năng lượng khi đi bộ.
Phục hồi năng lượng
Năng lượng của bạn phục hồi nhanh hơn.
← Trở lại