Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Đạo tặc

Một lớp chiến đấu xảo quyệt thiên về tốc độ và sát thương hơn là phòng thủ. Có thể sử dụng áo giáp nhẹ, dao găm, cung tên.
Bậc: ★1

Kỹ năng:

Đánh thọc (Cấp độ 3)
Rạch (Cấp độ 5)
Đổ huyết (Cấp độ 15)
Sơ cứu (Cấp độ 20)
Hạ độc (Cấp độ 20)
Bom khói (Cấp độ 25)

Kỹ năng:

Cướp đoạt
Bạn thỉnh thoảng có thêm lượt sau một hành động trong trận chiến.
← Trở lại