Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Kỵ sĩ sấm / Storm Valkyrie

Một người lính của Lực lượng sấm sét đã làm chủ được phép thuật của bầu trời thứ ở phía trên họ.
Bậc: ★2

Kỹ năng:

Bảo vệ (Cấp độ 25)
Đe doạ (Cấp độ 30)
Hoả kích (Cấp độ 40)
Băng kích (Cấp độ 40)
Địa kích (Cấp độ 40)
Lôi kích (Cấp độ 40)
Tia chớp (Cấp độ 5)
Giật sốc (Cấp độ 20)
Lôi kích (Cấp độ 25)
Giật sốc II (Cấp độ 30)
Bão sấm (Cấp độ 50)

Kỹ năng:

Kinh nghiệm bước
Bạn sẽ nhận được thêm kinh nghiệm khi đi bộ.
Đánh chí mạng
Bạn có một cách để đánh chí mạng.
← Trở lại