Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Scorcher / Scorchess

Một Đạo tặc của Inferno Knights. Class chiến đấu này có thể học các phép thuật lửa.
Bậc: ★2

Kỹ năng:

Độc kích (Cấp độ 25)
Hoả tên (Cấp độ 30)
Mũi tên băng (Cấp độ 30)
Khai thác (Cấp độ 40)
Song kích (Cấp độ 40)
Phi tiêu choáng (Cấp độ 45)
Phi tiêu ngủ (Cấp độ 45)
Tăng tốc (Cấp độ 50)
Cuồng kích (Cấp độ 50)
Lửa ma thuật (Cấp độ 5)
Thiêu rụi (Cấp độ 20)
Hoả kích (Cấp độ 25)
Bùng cháy II (Cấp độ 30)
Mưa sao sa (Cấp độ 50)

Kỹ năng:

Kinh nghiệm bước
Bạn sẽ nhận được thêm kinh nghiệm khi đi bộ.
Tiền thưởng vàng
Bạn có một cách để tìm số tiền thừa đó.
← Trở lại