Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Thủ vệ Hoàng gia

Một phiên bản thay thế của class Knight. Mua class này để ủng hộ trò chơi và có được một diện mạo và nội tại thay thế.
Bậc: ★2

Kỹ năng:

Bảo vệ (Cấp độ 20)
Đe doạ (Cấp độ 40)

Kỹ năng:

Lá chắn Kỵ sĩ
Lá chắn được tự động kích hoạt trong trận chiến.
← Trở lại