Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Wanderer / Wanderess

Purchase this class to support the game and gain an alternative sprite and passives.
Bậc: ★2

Kỹ năng:

Độc kích (Cấp độ 25)
Hoả tên (Cấp độ 30)
Mũi tên băng (Cấp độ 30)
Khai thác (Cấp độ 40)
Song kích (Cấp độ 40)
Phi tiêu choáng (Cấp độ 45)
Phi tiêu ngủ (Cấp độ 45)
Tăng tốc (Cấp độ 50)
Cuồng kích (Cấp độ 50)

Kỹ năng:

Kinh nghiệm bước
Bạn sẽ nhận được thêm kinh nghiệm khi đi bộ.
Dược sư
Bạn là một bậc thầy về cách sử dụng vật phẩm. Các dược phẩm hồi phục sẽ phục hồi thêm 25% máu và năng lượng.
← Trở lại