Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Chúa tể Woodland

Chủng loại: Toán quân Elven
Độ hiếm: Thường gặp
Bậc: ★6

Kỹ năng:

Độc kích
Song kích
Cuồng kích
Khiên phép II
Tạp kích

Rơi ra:

Linh hồn của Cánh rừng
← Trở lại