Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Discord
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
由社区翻译
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Chúa tể Woodland

Chủng loại: Thường gặp
Độ hiếm: Thường gặp
Bậc: ★6

Kỹ năng:

Tạp kích
Khiên phép II
Độc kích
Song kích
Cuồng kích

Rơi ra:

Linh hồn của Cánh rừng
← Trở lại