Begivenheter
Oppdateringer
Kodeks
Blog
Varer
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Udødelig Herre

Familie: Vanlig
Sjeldenhet: Vanlig
Klasse: ★9

Ferdigheter:

Flere Omnislag
Flere Osmoslag
Sverdkunst III
Krigers Pavan

Ferdigheter:

Ny Sjanse
Du har en sjanse å unngå å dø i kamp.
Livsspising
Du får ofte tilbake HP ettersom du skader motstanderen.
Standhaftig II
Du har mindre sjanse for å få en negativ statuseffekt.

Slipper:

Gigantisk Tom Flaske
Udødelig Juvel
Udødelig Ring
Nagamaki
← Gå tilbake