Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Discord
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Chúa tể Draugr

Chủng loại: Ổ thi tộc
Độ hiếm: Thường gặp
Bậc: ★3

Kỹ năng:

Tạp kích
Tàn kích

Rơi ra:

Chìa khoá Gauntlet
Xương Thi tộc
← Trở lại