Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Imona bị Nguyền Hoàn Sinh

Sự kiện: Paths of Fomoria: House of Wintara
Chủng loại: Con người
Độ hiếm: Hiếm
Bậc: ★10

Kỹ năng:

Băng giá VII
Rung chấn V
Hàn Phong III
Băng giá V
Mộc phá III
Đại thiền II
Mộc phá II
Rung chấn VII
Băng giá VI
Hàn Phong II

Kỹ năng:

Nhà Wintara

Rơi ra:

Tông Lào của Imona bị Nguyền Hoàn Sinh
← Trở lại