Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Damona bị Nguyền Hoàn Sinh

Sự kiện: Paths of Fomoria: House of Autumna
Chủng loại: Con người
Độ hiếm: Hiếm
Bậc: ★10

Kỹ năng:

Đa lãnh kích
Phá vây
Đa ảnh kích

Kỹ năng:

Gia tộc Autumna

Rơi ra:

Khiên của Damona bị nguyền Hoàn Sinh
← Trở lại