Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Bormana bị Nguyền Hoàn Sinh

Sự kiện: Paths of Fomoria: House of Sumner
Chủng loại: Con người
Độ hiếm: Hiếm
Bậc: ★10

Kỹ năng:

Tạp kích III
Hấp huyết kích III
Trảm chéo III
Càn Quét II

Kỹ năng:

Gia tộc Sumner

Rơi ra:

Áo choàng của Bormana bị nguyền rủa Hoàn Sinh
← Trở lại