Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Discord
Merch
Google Play
Apple App Store
Lộ trình phát triển
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Trùm

Bậc:
Chủng loại:
← Trở lại
Anh hùng sa ngã, người tình thất lạc
★5
Ankou
★7
Anubis
★10
Arachne
★2
Baldr
★10
Basilisk khổng lồ
★6
Basilisk đỏ khổng lồ
★7
Behemoth
★6
Beowulf sa ngã
★10
Camazotz
★4
Carman
★6
Carman của âm giới
★6
Cavelord
★7
Cerberus
★6
Chúa tể Bất tử nhân
★9
Chúa tể Dokkalfar
★8
Chúa tể Draconian
★2
Chúa tể Draugr
★3
Chúa tể Draugr cổ đại
★6
Chúa tể Goblin
★1
Chúa tể Hắc Elf
★5
Chúa tể Lizarr
★3
Chúa tể Ljosalfar
★8
Chúa tể Ma Cà Rồng
★5
Chúa tể Orc
★4
Chúa tể Woodland
★6
Chúa tể bầy sói
★3
Chúa tể tộc Fomor
★4
Chúa tể đạo tặc
★1
Cockatrice
★8
Cockatrice lớn
★8
Colossus
★7
Cthulhu
★8
Demeter sa ngã, Thổ Pháp Sư
★9
Demeter, Thổ Pháp Sư Hoàn Sinh
★10
Fafnir
★8
Fenrir
★7
Finfolk
★6
Gargouille
★4
Gargoyle của Carman
★4