Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Trùm

Bậc:
Chủng loại:
← Trở lại
Aegir
★6
Aegir Hoàn Sinh
★10
Aengus Og bị Nguyền
★8
Aengus Og bị Nguyền Hoàn Sinh
★10
Aengus Og thuộc Fomoria
★4
Agathodaemon
★7
Amadan
★8
Anh hùng sa ngã, người tình thất lạc
★5
Ankou
★7
Anubis
★10
Arachne
★2
Artio bị Nguyền Hoàn Sinh
★10
Artio bị nguyền
★8
Arto thuộc Fomoria
★4
Atepomarus bị Nguyền Hoàn Sinh
★10
Atepomarus bị nguyền
★8
Atepomarus thuộc Fomoria
★4
Autumna, Vị Vua bị nguyền rủa của Fomor
★10
Autumna, Vị Vua bị nguyền rủa của Fomor
★8
Baldr
★10
Bashe, Kẻ đói khát
★9
Basilisk khổng lồ
★6
Basilisk đỏ khổng lồ
★7
Behemoth
★6
Belenus bị Nguyền Hoàn Sinh
★10
Belenus bị nguyền
★8
Belenus thuộc Fomoria
★4
Beowulf sa ngã
★10
Bormana bị Nguyền Hoàn Sinh
★10
Bormana bị nguyền
★8
Bormana thuộc Fomoria
★4
Bóng của Achlys, Dao Găm Máu
★7
Bóng của Charon, Đại Triệu Hồi Sư
★9
Bóng của Rhada, Đại Khiên
★8
Bóng ma khủng khiếp
★8
Bóng ma đáng sợ
★4
Camazotz
★4
Carman
★6
Carman của âm giới
★6
Castor
★5