Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Discord
Merch
Google Play
Apple App Store
Lộ trình phát triển
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
由社區翻譯
Polski
Română
Magyar
Ukrainian
Italian
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Lịch sự kiện: November

Sự kiện thế giới

Sự kiện Spelunking

Trong sự kiện này, kiếm thêm 25% số orn từ việc đánh bại quái vật. Gauntlet và Hầm ngục cũng được giảm thời gian hồi.
November 1 - 2

Bên ngoài vẫn còn nguy hiểm lắm

Trong một thời gian giới hạn, hãy giữ an toàn cho bản thân và tận hưởng số tiền tăng lên và giảm thời gian hồi Gauntlet. Bạn cũng có thể tìm thêm các vật phẩm.
November 1 - 30

Chị em của Morrigan

Khi ánh sáng mặt trời tắt dần, những người chị em kém tuổi hơn của Morrigan đã lộ diện. Thách thức họ trong sự kiện của tháng 11 để nhận phần thưởng đặc biệt!
November 1 - 30

Cuộc xâm lược Balor

Quân Balor đã bắt đầu xâm lược! Ngăn cản bọn chúng lại trong sự kiện độc nhất này.
November 10 - 30

Sự kiện EXP

Trong thời gian giới hạn, nhận thêm 25% kinh nghiệm từ việc đánh bại quái vật.
November 22 - 23

Sự kiện Spelunking

Trong sự kiện này, kiếm thêm 25% số orn từ việc đánh bại quái vật. Gauntlet và Hầm ngục cũng được giảm thời gian hồi.
November 28 - 29

Lịch sự kiện

S M T W T F S
31
1
Sự kiện Spelunking
Bên ngoài vẫn còn nguy hiểm lắm
Chị em của Morrigan
2
Sự kiện Spelunking
Bên ngoài vẫn còn nguy hiểm lắm
Chị em của Morrigan
3
Bên ngoài vẫn còn nguy hiểm lắm
Chị em của Morrigan
4
Bên ngoài vẫn còn nguy hiểm lắm
Chị em của Morrigan
5
Bên ngoài vẫn còn nguy hiểm lắm
Chị em của Morrigan
6
Bên ngoài vẫn còn nguy hiểm lắm
Chị em của Morrigan
7
Bên ngoài vẫn còn nguy hiểm lắm
Chị em của Morrigan
8
Bên ngoài vẫn còn nguy hiểm lắm
Chị em của Morrigan
9
Bên ngoài vẫn còn nguy hiểm lắm
Chị em của Morrigan
10
Bên ngoài vẫn còn nguy hiểm lắm
Chị em của Morrigan
Cuộc xâm lược Balor
11
Bên ngoài vẫn còn nguy hiểm lắm
Chị em của Morrigan
Cuộc xâm lược Balor
12
Bên ngoài vẫn còn nguy hiểm lắm
Chị em của Morrigan
Cuộc xâm lược Balor
13
Bên ngoài vẫn còn nguy hiểm lắm
Chị em của Morrigan
Cuộc xâm lược Balor
14
Bên ngoài vẫn còn nguy hiểm lắm
Chị em của Morrigan
Cuộc xâm lược Balor
15
Bên ngoài vẫn còn nguy hiểm lắm
Chị em của Morrigan
Cuộc xâm lược Balor
16
Bên ngoài vẫn còn nguy hiểm lắm
Chị em của Morrigan
Cuộc xâm lược Balor
17
Bên ngoài vẫn còn nguy hiểm lắm
Chị em của Morrigan
Cuộc xâm lược Balor
18
Bên ngoài vẫn còn nguy hiểm lắm
Chị em của Morrigan
Cuộc xâm lược Balor
19
Bên ngoài vẫn còn nguy hiểm lắm
Chị em của Morrigan
Cuộc xâm lược Balor
20
Bên ngoài vẫn còn nguy hiểm lắm
Chị em của Morrigan
Cuộc xâm lược Balor
21
Bên ngoài vẫn còn nguy hiểm lắm
Chị em của Morrigan
Cuộc xâm lược Balor
22
Bên ngoài vẫn còn nguy hiểm lắm
Chị em của Morrigan
Cuộc xâm lược Balor
Sự kiện EXP
23
Bên ngoài vẫn còn nguy hiểm lắm
Chị em của Morrigan
Cuộc xâm lược Balor
Sự kiện EXP
24
Bên ngoài vẫn còn nguy hiểm lắm
Chị em của Morrigan
Cuộc xâm lược Balor
25
Bên ngoài vẫn còn nguy hiểm lắm
Chị em của Morrigan
Cuộc xâm lược Balor
26
Bên ngoài vẫn còn nguy hiểm lắm
Chị em của Morrigan
Cuộc xâm lược Balor
27
Bên ngoài vẫn còn nguy hiểm lắm
Chị em của Morrigan
Cuộc xâm lược Balor
28
Bên ngoài vẫn còn nguy hiểm lắm
Chị em của Morrigan
Cuộc xâm lược Balor
Sự kiện Spelunking
29
Bên ngoài vẫn còn nguy hiểm lắm
Chị em của Morrigan
Cuộc xâm lược Balor
Sự kiện Spelunking
30
Bên ngoài vẫn còn nguy hiểm lắm
Chị em của Morrigan
Cuộc xâm lược Balor
1
2
3
4