Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Lịch sự kiện: May

Sự kiện thế giới

Tất cả các sự kiện toàn cầu đều tuân theo múi giờ UTC.


Đại Khủng hoảng Apollyon

Trong sự kiện của tháng này, ta cùng nhớ lại thòi ký Khủng hoảng của Đại pháp sư xứ Balor, Apollyon. Từng là một người hùng - nay là một ác nhân!
Viễn chinh:
Sử ma:
Quái vật:
May 1 - 31

Của những Người Khổng Lồ và Titan

Tìm hiểu về cách vươn tới bầu trời của Jotunheim và Olympia trong cốt truyện giới hạn này!
Viễn chinh:
Trùm:
Sử ma:
Quái vật:
May 10 - 20

Cuộc thi câu cá

Đã đến lúc diễn ra Cuộc thi câu cá của Orna! Hãy bắt con cá nặng nhất bạn có thể bắt trong sự kiện này để có cơ hội giành được một trang phục câu cá độc quyền.
May 10 - 20

Sự trở lại của Phượng hoàng

Từ trong đống tro tàn, Phượng hoàng đã trỗi dậy một lần nữa! Đánh bại nó để nhận phần thưởng độc nhất.
Viễn chinh:
Trùm:
Sử ma:
Quái vật:
May 20 - 31

Sinh nhật Orna

Hôm nay sinh nhật của Orna! Nhận thêm kinh nghiệm, Orn, vàng và nhân đôi phần thưởng Gauntlet & Ngục tối chỉ trong ngày hôm nay.
Viễn chinh:
May 22 - 24

Sự kiện Orn

Trong một khoảng thời gian , kiếm thêm 25% orn từ việc đánh bại quái vật.
May 25 - 26

Lịch sự kiện

S M T W T F S
30
1
Đại Khủng hoảng Apollyon
2
Đại Khủng hoảng Apollyon
3
Đại Khủng hoảng Apollyon
4
Đại Khủng hoảng Apollyon
5
Đại Khủng hoảng Apollyon
6
Đại Khủng hoảng Apollyon
7
Đại Khủng hoảng Apollyon
8
Đại Khủng hoảng Apollyon
9
Đại Khủng hoảng Apollyon
10
Đại Khủng hoảng Apollyon
Của những Người Khổng Lồ và Titan
Cuộc thi câu cá
11
Đại Khủng hoảng Apollyon
Của những Người Khổng Lồ và Titan
Cuộc thi câu cá
12
Đại Khủng hoảng Apollyon
Của những Người Khổng Lồ và Titan
Cuộc thi câu cá
13
Đại Khủng hoảng Apollyon
Của những Người Khổng Lồ và Titan
Cuộc thi câu cá
14
Đại Khủng hoảng Apollyon
Của những Người Khổng Lồ và Titan
Cuộc thi câu cá
15
Đại Khủng hoảng Apollyon
Của những Người Khổng Lồ và Titan
Cuộc thi câu cá
16
Đại Khủng hoảng Apollyon
Của những Người Khổng Lồ và Titan
Cuộc thi câu cá
17
Đại Khủng hoảng Apollyon
Của những Người Khổng Lồ và Titan
Cuộc thi câu cá
18
Đại Khủng hoảng Apollyon
Của những Người Khổng Lồ và Titan
Cuộc thi câu cá
19
Đại Khủng hoảng Apollyon
Của những Người Khổng Lồ và Titan
Cuộc thi câu cá
20
Đại Khủng hoảng Apollyon
Của những Người Khổng Lồ và Titan
Cuộc thi câu cá
Sự trở lại của Phượng hoàng
21
Đại Khủng hoảng Apollyon
Sự trở lại của Phượng hoàng
22
Đại Khủng hoảng Apollyon
Sự trở lại của Phượng hoàng
Sinh nhật Orna
23
Đại Khủng hoảng Apollyon
Sự trở lại của Phượng hoàng
Sinh nhật Orna
24
Đại Khủng hoảng Apollyon
Sự trở lại của Phượng hoàng
Sinh nhật Orna
25
Đại Khủng hoảng Apollyon
Sự trở lại của Phượng hoàng
Sự kiện Orn
26
Đại Khủng hoảng Apollyon
Sự trở lại của Phượng hoàng
Sự kiện Orn
27
Đại Khủng hoảng Apollyon
Sự trở lại của Phượng hoàng
28
Đại Khủng hoảng Apollyon
Sự trở lại của Phượng hoàng
29
Đại Khủng hoảng Apollyon
Sự trở lại của Phượng hoàng
30
Đại Khủng hoảng Apollyon
Sự trở lại của Phượng hoàng
31
Đại Khủng hoảng Apollyon
Sự trở lại của Phượng hoàng
1
2
3