Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Lịch sự kiện: January

Sự kiện thế giới

Tất cả các sự kiện toàn cầu đều tuân theo múi giờ UTC.


Năm mới

Một năm mới đang đến với chúng ta! Tận hưởng thêm kinh nghiệm, orn, vàng và tỉ lệ rơi đồ chỉ trong ngày hôm nay.
January 1

Sự trỗi dậy của Phoenix

Từ đống tro tàn, Phượng hoàng đã trỗi dậy vào bình minh của năm mới. Vào Vương quốc của bạn để chiến đấu với con quái vật này để nhận phần thưởng độc đáo trong cuộc viễn chinh đặc biệt của tháng 1!
Viễn chinh:
Trùm:
Sử ma:
Quái vật:
January 1 - 31

Sự kiện EXP

Trong thời gian giới hạn, kiếm thêm 20% kinh nghiệm từ việc đánh bại quái vật.
January 4 - 5

Kỷ nguyên Draconian

Từ lâu về trước, vùng đất này được tạo ra bởi những con Đại Long. Để hiểu rõ hơn về truyền thuyết của chúng, hãy hoàn thành từng mục codex về chúng.
Viễn chinh:
Trùm:
Sử ma:
January 5 - 20

Sự kiện Spelunking

Trong sự kiện này, kiếm thêm 25% số orn từ việc đánh bại quái vật. "Gauntlet" và "Hầm ngục" cũng được giảm thời gian hồi.
January 18 - 19

Sự kiện Orn

Trong một khoảng thời gian , kiếm thêm 25% orn từ việc đánh bại quái vật.
January 20 - 21

Lịch sự kiện

S M T W T F S
1
Năm mới
Sự trỗi dậy của Phoenix
2
Sự trỗi dậy của Phoenix
3
Sự trỗi dậy của Phoenix
4
Sự trỗi dậy của Phoenix
Sự kiện EXP
5
Sự trỗi dậy của Phoenix
Sự kiện EXP
Kỷ nguyên Draconian
6
Sự trỗi dậy của Phoenix
Kỷ nguyên Draconian
7
Sự trỗi dậy của Phoenix
Kỷ nguyên Draconian
8
Sự trỗi dậy của Phoenix
Kỷ nguyên Draconian
9
Sự trỗi dậy của Phoenix
Kỷ nguyên Draconian
10
Sự trỗi dậy của Phoenix
Kỷ nguyên Draconian
11
Sự trỗi dậy của Phoenix
Kỷ nguyên Draconian
12
Sự trỗi dậy của Phoenix
Kỷ nguyên Draconian
13
Sự trỗi dậy của Phoenix
Kỷ nguyên Draconian
14
Sự trỗi dậy của Phoenix
Kỷ nguyên Draconian
15
Sự trỗi dậy của Phoenix
Kỷ nguyên Draconian
16
Sự trỗi dậy của Phoenix
Kỷ nguyên Draconian
17
Sự trỗi dậy của Phoenix
Kỷ nguyên Draconian
18
Sự trỗi dậy của Phoenix
Kỷ nguyên Draconian
Sự kiện Spelunking
19
Sự trỗi dậy của Phoenix
Kỷ nguyên Draconian
Sự kiện Spelunking
20
Sự trỗi dậy của Phoenix
Kỷ nguyên Draconian
Sự kiện Orn
21
Sự trỗi dậy của Phoenix
Sự kiện Orn
22
Sự trỗi dậy của Phoenix
23
Sự trỗi dậy của Phoenix
24
Sự trỗi dậy của Phoenix
25
Sự trỗi dậy của Phoenix
26
Sự trỗi dậy của Phoenix
27
Sự trỗi dậy của Phoenix
28
Sự trỗi dậy của Phoenix
29
Sự trỗi dậy của Phoenix
30
Sự trỗi dậy của Phoenix
31
Sự trỗi dậy của Phoenix
1
2
3
4