Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Discord
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
由社区翻译
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Lịch sự kiện: September

Sự kiện thế giới

Tất cả các sự kiện toàn cầu đều tuân theo múi giờ UTC.


Sự kiện Nhiệm vụ

Trong thời gian giới hạn, hoàn thành các nhiệm vụ sẽ thưởng gấp đôi orn, vàng và kinh nghiệm.
September 1 - 2

Riftfall

Riftfall đã tới. Hãy hợp tác với Clarent trong dòng nhiệm vụ đặc biệt của sự kiện này.
Viễn chinh:
Trùm:
Sử ma:
Quái vật:
September 1 - 30

Các Mimic đang bị xổng

Các mimic đang ở đây để lây lan sự nghịch ngợm và hỗn loạn của chúng khắp Orna! Chiến đấu với chúng trong cả Viễn chinh thế giới và viễn chinh vương quốc trong sự kiện đặc biệt của tháng 9!
Viễn chinh:
Sử ma:
September 15 - 20

Sự kiện Orn

Trong một khoảng thời gian , kiếm thêm 25% orn từ việc đánh bại quái vật.
September 26 - 27

Lịch sự kiện

S M T W T F S
28
29
30
31
1
Sự kiện Nhiệm vụ
Riftfall
2
Sự kiện Nhiệm vụ
Riftfall
3
Riftfall
4
Riftfall
5
Riftfall
6
Riftfall
7
Riftfall
8
Riftfall
9
Riftfall
10
Riftfall
11
Riftfall
12
Riftfall
13
Riftfall
14
Riftfall
15
Riftfall
Các Mimic đang bị xổng
16
Riftfall
Các Mimic đang bị xổng
17
Riftfall
Các Mimic đang bị xổng
18
Riftfall
Các Mimic đang bị xổng
19
Riftfall
Các Mimic đang bị xổng
20
Riftfall
Các Mimic đang bị xổng
21
Riftfall
22
Riftfall
23
Riftfall
24
Riftfall
25
Riftfall
26
Riftfall
Sự kiện Orn
27
Riftfall
Sự kiện Orn
28
Riftfall
29
Riftfall
30
Riftfall
1