Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Discord
Merch
Google Play
Apple App Store
Lộ trình phát triển
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Lịch sự kiện: May

Sự kiện thế giới

Tất cả các sự kiện toàn cầu đều tuân theo múi giờ UTC.


Bên ngoài vẫn còn nguy hiểm lắm

Trong một thời gian giới hạn, hãy giữ an toàn cho bản thân và tận hưởng số tiền tăng lên và giảm thời gian hồi Gauntlet. Ngoài ra, bạn có tỉ lệ tìm thêm nhiều vật phẩm hơn.
May 1 - 31

Đại Khủng hoảng Apollyon

Trong sự kiện của tháng này, ta cùng nhớ lại thòi ký Khủng hoảng của Đại pháp sư xứ Balor, Apollyon. Từng là một người hùng - nay là một ác nhân!
Viễn chinh:
Sử ma:
Quái vật:
May 1 - 31

Dioscuri

Cặp song sinh tồi tệ Castor và Pollux đã trỗi dậy từ biển cả. Đánh bại chúng trong sự kiện của tháng 5 để kiếm phần thưởng đặc biệt!
Viễn chinh:
Trùm:
Sử ma:
May 10 - 20

Cuộc thi câu cá

Đã đến lúc diễn ra Cuộc thi câu cá của Orna! Hãy bắt con cá nặng nhất bạn có thể bắt trong sự kiện này để có cơ hội giành được một trang phục câu cá độc quyền.
May 10 - 20

Sinh nhật Orna

Hôm nay sinh nhật của Orna! Nhận thêm kinh nghiệm, Orn, vàng và nhân đôi phần thưởng Gauntlet & Ngục tối chỉ trong ngày hôm nay.
May 19

Sự trở lại của Phượng hoàng

Từ trong đống tro tàn, Phượng hoàng đã trỗi dậy một lần nữa! Đánh bại nó để nhận phần thưởng độc nhất.
Viễn chinh:
Trùm:
Sử ma:
Quái vật:
May 20 - 31

Sự kiện Orn

Trong một khoảng thời gian , kiếm thêm 25% orn từ việc đánh bại quái vật.
May 25 - 26

Lịch sự kiện

S M T W T F S
1
Bên ngoài vẫn còn nguy hiểm lắm
Đại Khủng hoảng Apollyon
2
Bên ngoài vẫn còn nguy hiểm lắm
Đại Khủng hoảng Apollyon
3
Bên ngoài vẫn còn nguy hiểm lắm
Đại Khủng hoảng Apollyon
4
Bên ngoài vẫn còn nguy hiểm lắm
Đại Khủng hoảng Apollyon
5
Bên ngoài vẫn còn nguy hiểm lắm
Đại Khủng hoảng Apollyon
6
Bên ngoài vẫn còn nguy hiểm lắm
Đại Khủng hoảng Apollyon
7
Bên ngoài vẫn còn nguy hiểm lắm
Đại Khủng hoảng Apollyon
8
Bên ngoài vẫn còn nguy hiểm lắm
Đại Khủng hoảng Apollyon
9
Bên ngoài vẫn còn nguy hiểm lắm
Đại Khủng hoảng Apollyon
10
Bên ngoài vẫn còn nguy hiểm lắm
Đại Khủng hoảng Apollyon
Dioscuri
Cuộc thi câu cá
11
Bên ngoài vẫn còn nguy hiểm lắm
Đại Khủng hoảng Apollyon
Dioscuri
Cuộc thi câu cá
12
Bên ngoài vẫn còn nguy hiểm lắm
Đại Khủng hoảng Apollyon
Dioscuri
Cuộc thi câu cá
13
Bên ngoài vẫn còn nguy hiểm lắm
Đại Khủng hoảng Apollyon
Dioscuri
Cuộc thi câu cá
14
Bên ngoài vẫn còn nguy hiểm lắm
Đại Khủng hoảng Apollyon
Dioscuri
Cuộc thi câu cá
15
Bên ngoài vẫn còn nguy hiểm lắm
Đại Khủng hoảng Apollyon
Dioscuri
Cuộc thi câu cá
16
Bên ngoài vẫn còn nguy hiểm lắm
Đại Khủng hoảng Apollyon
Dioscuri
Cuộc thi câu cá
17
Bên ngoài vẫn còn nguy hiểm lắm
Đại Khủng hoảng Apollyon
Dioscuri
Cuộc thi câu cá
18
Bên ngoài vẫn còn nguy hiểm lắm
Đại Khủng hoảng Apollyon
Dioscuri
Cuộc thi câu cá
19
Bên ngoài vẫn còn nguy hiểm lắm
Đại Khủng hoảng Apollyon
Dioscuri
Cuộc thi câu cá
Sinh nhật Orna
20
Bên ngoài vẫn còn nguy hiểm lắm
Đại Khủng hoảng Apollyon
Dioscuri
Cuộc thi câu cá
Sự trở lại của Phượng hoàng
21
Bên ngoài vẫn còn nguy hiểm lắm
Đại Khủng hoảng Apollyon
Sự trở lại của Phượng hoàng
22
Bên ngoài vẫn còn nguy hiểm lắm
Đại Khủng hoảng Apollyon
Sự trở lại của Phượng hoàng
23
Bên ngoài vẫn còn nguy hiểm lắm
Đại Khủng hoảng Apollyon
Sự trở lại của Phượng hoàng
24
Bên ngoài vẫn còn nguy hiểm lắm
Đại Khủng hoảng Apollyon
Sự trở lại của Phượng hoàng
25
Bên ngoài vẫn còn nguy hiểm lắm
Đại Khủng hoảng Apollyon
Sự trở lại của Phượng hoàng
Sự kiện Orn
26
Bên ngoài vẫn còn nguy hiểm lắm
Đại Khủng hoảng Apollyon
Sự trở lại của Phượng hoàng
Sự kiện Orn
27
Bên ngoài vẫn còn nguy hiểm lắm
Đại Khủng hoảng Apollyon
Sự trở lại của Phượng hoàng
28
Bên ngoài vẫn còn nguy hiểm lắm
Đại Khủng hoảng Apollyon
Sự trở lại của Phượng hoàng
29
Bên ngoài vẫn còn nguy hiểm lắm
Đại Khủng hoảng Apollyon
Sự trở lại của Phượng hoàng
30
Bên ngoài vẫn còn nguy hiểm lắm
Đại Khủng hoảng Apollyon
Sự trở lại của Phượng hoàng
31
Bên ngoài vẫn còn nguy hiểm lắm
Đại Khủng hoảng Apollyon
Sự trở lại của Phượng hoàng
1
2
3
4