Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Phượng pháp sư

Sự kiện: Sự trỗi dậy của Phoenix / Sự trở lại của Phượng hoàng
Chủng loại: Rồng
Độ hiếm: Hiếm
Bậc: ★5

Kỹ năng:

Tái sinh
Sao băng
Siêu tân tinh
Than khóc

Rơi ra:

Nón trùm Phượng nhân
Áo choàng Phượng nhân
Giày Phượng nhân
← Trở lại